Home » Kitos Paslaugos

Kitos Paslaugos

Figure Baltic Advisory pozicijų klasifikacijai naudoja Figure pareigybių šeimas, kurios specialiai pritaikytos Baltijos šalyse veikiančių įmonių struktūroms. Tarptautinių organizacinių struktūrų klasifikacijoms naudojame tam pritaikytą Mercer pareigybių katalogą.

Mūsų sukurtus pareigybių aprašus kasmet atnaujiname bei papildome katalogą naujai atsirandančiomis pareigybėmis. Katalogai, kuriuos naudojame pareigybių klasifikacijai apima pozicijas nuo kvalifikuotos darbo jėgos ir specialistų iki įmonės ir funkcijų vadovų.

Specializuoti pareigybių katalogai pozicijų vertinimui yra prieinami šioms rinkoms:

 • Bendrai darbo rinkai
 • Finansų, bankų ir draudimo
 • Automobilių, industrinės technikos, traktorių
 • Informacijos ir komunikacijos technologijų

Figure Baltic Advisory yra dažnas pasirinkimas organizacijų, kurioms reikalingi paslankūs, individualūs ir tik jiems pritaikyti sprendimai. Mūsų metodai yra pritaikomi Jūsų individualiems reikalavimams.

Specialistų konsultacijos pasirinktomis temomis, pranešimai ir ypatingi duomenų suskaidymai yra tarp populiariausių individualių paslaugų.

Dažni pageidavimai

★ Atlygio prognozių tyrimai
★ Pranešimai valdybai ir vadovams
★ Atlygio duomenų analizė pagal pareigybių šeimas bei lygius pasirinktoje įmonių imtyje

Atlygio sistemos

Atlygio sistemos tikslas yra sudėlioti aiškius ir suprantamus principus, kurie apibrėžtų kiekkam ir už kokį darbą reikia mokėti. Sąžininga ir aiškiais nurodymais paremta atlygio sistema užtikrina, kad darbuotojai žino, kaip jie gali užsidirbti daugiau ir kokio atlygio gali tikėtis keldami savo kvalifikacijas. Tokie darbuotojai yra motyvuoti siekti nustatytų įmonės tikslų bei geriau vykdyti priskirto darbo užduotis. Atlygio sistema įveda reikalingo aiškumo bei padeda argumentuoti priskirtą darbo atlygį darbuotojams ar įmonės akcininkams.

Kuriant įmonės atlygio sistemą, pozicijos yra suklasifikuojamos į pareigybių grupes remiantis pozicijų vertinimo metodika bei priskiriami atitinkami atlygio rėžiai bei individualūs kriterijai, kurie yra nustatomi pasitelkiant naujausius ir tikrus rinkos atlygio tyrimo duomenis. Taip pat pritaikomi skatinamųjų naudų planai (sveikatos, gyvybės, pensijos kaupimo draudimai ir kiti).

Veiklos valdymo sistema

Veiklos valdymo sistemos tikslas yra suderinti organizacijos strateginius tikslus su kiekvieno darbuotojo kasdieninėmis darbo užduotimis, kad procesai būtų našesni, o darbas organizuotesnis.

Sistema su aiškiomis instrukcijomis kiekvienai darbo funkcijai, panaikina neaiškumus procesuose ir ženkliai pagerina darbo efektyvumą. Ji atskleidžia aiškius, suprantamus ir bendrus ryšius tarp procesų ir darbuotojų, padeda nustatyti, ar organizacijoje dirba tinkami žmonės, ar jie dirba teisingose pozicijose pagal savo galimybes, bei ar jie vadovauja tinkamiems procesams.

Funkcinė analizė ir auditas

Mes suteikiame įžvalgas apie organizacijos našumą ir verslo analizę šiose srityse – procesų, funkcijų ir atsakomybių auditas, vadybos kompetencijų ir procesų auditas.

Remiantis įžvalgomis, mes teikiame rekomendacijas verslo optimizavimui ir procesų gerinimui.

Procesų, funkcijų ir atsakomybių auditas susideda iš:

 1. Esamų funkcijų ir procesų įvertinimo
 2. Funkcijos/proceso/atsakomybės palyginimo su kitomis organizacijomis (benchmarking – lyginamoji analizė)
 3. Rekomendacijų organizacinės struktūros tobulinimui
 4. Finansinės naudos nustatymas, kurio galima tikėtis optimizavus procesus
 5. Rekomendacijų funkcijos/proceso/atsakomybės optimizavimui, kaip pavyzdžiui:
 • Funkcijos panaikinimas, sujungimas, perkėlimas, kita
 • Naujų procesų kūrimas
 • Naujų pareigybių aprašymų parengimas

Vadybos auditas

Šis sprendimas yra skirtas įvertinti valdymo procesus ir kompetencijas. Mes pateikiame planą ir rekomendacijas organizacijos valdybos ir vadovų kompetencijos gerinimui. Auditas įtraukia šias sritis:

★ Planavimas ir vadyba
★ Sprendimų priėmimas
★ Užduočių delegacija
★ Komunikacija ir bendradarbiavimas
★ Keitimasis informacija
★ Vadovų lygiai